Groengras.jpg

Zonnekeur-boiler

Het Zonnekeur-zonneboiler is geïntroduceerd voor het promoten van hoogwaardige zonneboilers voor de Nederlandse markt. Het zonnekeur is een vrijwillig keurmerk dat alleen wordt verleend wanneer een onafhankelijke partij (KIWA) heeft vastgesteld dat de zonneboiler voldoet aan de Europese norm EN 12976 en de relevante eisen in de Nederlandse bouw- en installatieregelgeving. Nadat het keurmerk is verleend, wordt voortdurend gecontroleerd of nog aan de eisen wordt voldaan.
Het Zonnekeur staat voor veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van een zonneboiler. Naast deze basiskwaliteiten staat het keurmerk ook voor:

  • Een betrouwbare opgave van de energieopbrengst onder Nederlandse gebruiksomstandigheden;
  • Het voldoen aan de (strenge) Nederlandse regelgeving op het gebied van de bouw en de installatietechniek.

Op dit moment zijn er al meer dan 40 zonneboilertypen gewaarborgd door het Zonnekeur-zonneboiler