Groengras.jpg

Zonnekeur-boiler aanvragen

Het zonnekeur kan worden aangevraagd door een leverancier of fabrikant van een zonneboiler. Voor het aanvragen van het Zonnekeur-zonneboiler stuurt u een email naar vaconsult@vaconsult.net, met daarin uw contactgegevens. Een van de medewerkers neemt daarna contact met u op.
De aanvraagprocedure en de eisen die hiervoor worden gesteld zijn er op gericht het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Wanneer de aanvrager al in het bezit is van een Solar Keymark (www.solarkeymark.org) voor de collector of de zonneboiler, is dat ook voor het Zonnekeur-zonneboiler bruikbaar.