Groengras.jpg

Procedure Zonnekeur Installateur

Een bedrijf dat:
1.  Actief is in zonnestroom en/of zonnewarmte;
2.  Systemen ontwerpt en/of installeert en/of beheert;
3.  Minimaal een medewerker in dienst heeft (voltijd of deeltijd) in een leidinggevende of coördinerende functie die vakbekwaam is op het gebied van zonnestroom en/of zonnewarmte;
4.  Ingeschreven is in de Nederlandse Kamer van Koophandel,
kan het Zonnekeur Installateur aanvragen.


Komt uw bedrijf in aanmerking voor het Zonnekeur Installateur?

Het Zonnekeur installateur is ontwikkeld voor bedrijven die zonne-energie systemen ontwerpen, monteren en beheren. De aanvrager moet minstens één medewerker in dienst hebben, voltijd of deeltijd, in een leidinggevende of coördinerende functie die vakbekwaam is op het gebied waarvoor een certificaat “Zonnekeur- Installateur” wordt aangevraagd. Deze functionaris, de “technisch beheerder”, draagt zorg voor de inzet van vakbekwaam personeel bij de deelactiviteiten en controleert het uitgevoerde werk. Voor alle deelactiviteiten moet voor dat doel gekwalificeerd personeel worden ingezet.

De technisch beheerder kan de Cito-examens zonne-energie behalen en de praktijk diploma’s waarmee het bedrijf door middel van een KvINL-erkenning haar vakbekwaamheid kan aantonen. Het is ook mogelijk dat de benodigde diploma’s verdeeld aanwezig zijn binnen het personeelsbestand.

Daarnaast moet een bedrijf ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en niet in surseance van betaling of faillissement verkeren.

Bedrijven komen in aanmerking als ze een zogenaamde technisch beheerder in dienst hebben. In de praktijk zijn er bedrijven die op een andere manier georganiseerd zijn. Deze kunnen het best contact opnemen met DEPK (depk@depk.nl)

 

Toon uw vaardigheid aan

Een bedrijf toont haar vaardigheid met de KvINL-erkenning. De technisch beheerder kan zijn vaardigheden op twee manieren aantonen:

Vaardigheden aantonen door middel van diploma’s
Diploma’s voor zonnestroom:
– Ontwerp zonnestroomsystemen (theorie)
– Installeren zonnestroomsystemen (praktijk)
– Bouwkundige montage zonne-energiesystemen (praktijk)

Diploma’s voor zonnewarmte:
– Ontwerp zonnewarmtesystemen (theorie)
– Installeren zonnewarmtesystemen (praktijk)
– Bouwkundige montage zonne-energiesystemen (praktijk)

Aantonen van vaardigheden via het EVC traject
Erkenning Verworven Competenties (EVC) is de route waarbij de technisch beheerder in plaats van de vereiste diploma’s de vaardigheden kan aantonen. De procedure staat beschreven op de website van Kenteq. (www.kenteq.nl, EVC voor technisch beheerder)

Met deze diploma’s wordt de KvINL-erkenning zonne-energie aangevraagd bij KvINL ( SEI, Stichting Erkenning Installatiebedrijven is in 2014 gefuseerd met stichtingen KBI naar KvINL). De SEI erkenning op het gebied zonnewarmte of zonnestroom heeft u nodig om het Zonnekeur Installateur aan te vragen.

Aanmelden

U vult het DEPK Aanvraagformulier 2019 voor het Zonnekeur Installateur in. Dit stuurt u naar depk@depk.nl samen met:
– Een uittreksel van de Kamer van Koophandel
– Kopieën van de leveringsvoorwaarden voor zover niet gelijk aan die van Techniek Nederland
– De KvINL-erkenning

Bij indiening van het aan vraag formulier moet u een bewijs van SEI-erkenning voor zonnestroom en/of zonnewarmte meesturen. Wanneer u een Zonnekeur –Installateur– certificaat voor beide vakdisciplines wilt, moet  u voor beide vakdisciplines een SEI-erkenning opsturen. In andere gevallen is een enkele SEI erkenning voldoende.

Toelating

In de BRL Zonnekeur kunt u alles vinden over de eisen die gesteld worden en hoe uw bedrijf getoetst wordt aan die eisen. Er worden eisen gesteld op de volgende onderwerpen:
1. vaardigheid;
2. bedrijfsvoering;
3. kwaliteit van de producten.
Naast deze eisen verplichten de certificaathouders zich ook tot het meewerken aan regelmatige controles.

Zonnekeur Installateur

Uw bedrijf wordt met naam en logo vermeld op de website www.zonnekeur.nl en u kunt het zonnekeur logo gebruiken in uw uitingen. Ook wordt uw bedrijf vermeld op diverse registratie websites.
U kunt hiermee uw kwaliteit en vakmanschap aantonen aan opdrachtgevers en klanten.

Controle en handhaving

DEPK voert een jaarlijkse controle uit op de Zonnekeur-Installateurs. In het ene jaar vindt controle plaats van de bedrijfsvoering en administratie, het andere jaar op een of meer installaties. Naast deze eisen hebben de certificaathouders zich verplicht tot het meewerken aan regelmatige controles en een geschillenregeling.

Vragen? Stuur een email naar depk@depk.nl