Groengras.jpg

CITO diploma zonne-energie, examens en opleidingen

Diploma’s/ certificaten door CITO

Voor een InstallQ-erkenning zonnestroom heeft u de volgende CITO diploma’s nodig:

– Deskundige zonnestroomsystemen (theorie)
– Uitvoering zonnestroomsystemen (praktijk)
– Montage zonne-energiesystemen op daken (praktijk) gelijk aan het examen voor zonnewarmte

Voor een InstallQ-erkenning zonnewarmte heeft u de volgende CITO diploma’s nodig:

– Deskundige zonnewarmtesystemen(theorie)
– Uitvoering zonnewarmtesystemen (praktijk)
– Bouwkundige montage zonne-energiesystemen (praktijk) gelijk aan examen zonnestroom

Examens

Voor het theorie ontwerpcertificaat doet men examen bij CITO, voor de beide andere diploma’s doet men de praktijkexamens bij BDA Dak- en Gevelopleidingen of bij BGA-Nederland. Alle certificaten worden door CITO verstrekt, dus ook voor de praktijk examens. Het volgen van de cursus is geen verplichting, indien men meent voldoende vakbekwaam te zijn kan men zich ook direct voor de examens inschrijven.

De theorie examens kunt u aanvragen bij CITO
CITO: examen aanvragen
Eindthermen
Voorbeeld examen

De praktijkexamens worden afgenomen bij BDA -dak en gevelopleidingen
Examendata BDA-dak en Gevelopleidingen

Geslaagde examenkandidaten
De lijst met mensen die het examen deskundigheid zonnestroom met goed gevolg hebben afgesloten wordt gepubliceerd. Kijk voor de actuele informatie op  www.qbisnl.nl (zoek naar personen, bewijs van vakbekwaamheid: zonne-energie)

Opleidingen

Op dit moment worden er opleidingen ter voorbereiding op de CITO examens Zonne-energie aangeboden door:

BDA dak en Gevelopleidingen
Switch2Solar

Op termijn zullen er wellicht meer aanbieders verschijnen. Geaccrediteerde opleidingen staan vermeld op www.qbisnl.nl (opleidingen, zonne-energie)
Het is overigens niet verplicht om deel te nemen aan de opleiding alvorens een theorie examen wordt gedaan. Op de website van CITO vindt u de eindtermen en proefexamens.