Groengras.jpg

Zonnekeur-installateur voorwaarden

Toelatingstoets Zonnekeur Installateur

Bedrijven die in aanmerking komen voor ZONNEKEUR-INSTALLATEUR voldoen op de volgende gebieden aantoonbaar aan een bepaalde kwaliteit:

Vaardigheid
Aantonen met InstallQ (voorheen SEI-erkenning (Diploma zonne-energie of Erkenning Verworven Competenties))

Bedrijf
Inschrijving KvK

Bedrijfsvoering
Certificatieovereenkomst, houdt zich aan de eisen, werkt traceerbaar, garantiebepalingen materialen

Levering
Waar mogelijk aantoonbare kwaliteit materialen, uniforme productspecificaties, op het werk van de installateur is de garantie conform de bepalingen van Techniek Nederland (18 maanden op het werk en 3 jaar op de capaciteit). Hij voorziet de klant van een duidelijk opleverformulier is en alle relevante garantiebepalingen.

In de BRL Zonnekeur  kunt u alles vinden over de eisen die gesteld worden en hoe uw bedrijf getoetst wordt aan de eisen.

 

Handhaving

Goede handhaving is van essentieel belang voor een keurmerk. Er wordt daarom met regelmaat getoetst of de certificaathouder voldoet aan de beoordelingsrichtlijn tijdens een handhavingstoets of na anderszins gebleken gebreken.

Controles en frequentie
Elke twee jaar wordt een administratieve controle uitgevoerd en een controle van een gerealiseerde installatie. Bij voorkeur wordt eerst een administratieve controle uitgevoerd en in het opvolgende jaar een installatiecontrole.

Administratieve controle
Bij een administratieve controle wordt op de locatie van het bedrijf een controle uitgevoerd op de eisen zoals vermeld in hoofdstuk 4 van de BRL Zonnekeur 2016 en volgens een uitvoeringsprotocol vastgesteld door de stichting Duurzame Energie Prestatie Keur.

Installatie controle
De installatie wordt door de controleur geselecteerd uit de administratie. Op locatie wordt nagegaan of de levering compleet is, de gespecificeerde componenten zijn geleverd en de installatie werkzaam is. Een en ander wordt uitgevoerd volgens een uitvoeringsprotocol vastgesteld door de stichting Duurzame Energie Prestatie Keur.